Smluvní podmínky

Konzultace Zbavte se nepořádku

Jsem certifikovaným Clutter Clearing Practitioner; metoda p. Karen Kingston, UK.
Cílem konzultace je podpořit Vás v třídění, zbavování se věcí či nalezení systému ve Vašem prostoru na ty, které chcete ponechat.

Smluvní podmínky
Tyto smluvní podmínky ujasňují, jakým způsobem bude společná práce probíhat.
Čtěte je prosím pečlivě.

Všeobecné informace o konzultacích Clutter clearing/ Zbavte se nepořádku

Rady a doporučení

Nikdy Vám neřeknu, abyste vyhodil/a Vaši věc. Mohu Vám radit či informovat o tom, jaký vliv na Vás může nepořádek mít, ale poslední slovo o tom, zda si věc ponecháte či se jí zbavíte, je plně na Vás. Z tohoto důvodu nemůžu přijmout odpovědnost za následky Vašich rozhodnutí.

Jako součást nabízených služeb, Vám poskytnu určité vhledy do Vašeho života a vaší situace, anebo vám bude poskytnuta rada či doporučení, ale nikdy vám neřeknu, co máte dělat. Konečné rozhodnutí je vaše, nemůžu přijmout odpovědnost za následky Vašeho/vašich rozhodnutí.

Budu se snažit pomoci Vás s nalezením cenných věcí, ale upozorňuji na skutečnost, že nejsem kvalifikovaný odhadce a nemám žádné zkušenosti s rozpoznáváním drahých předmětů. Nejsem tudíž zodpovědná pokud se rozhodnete takovou věc vyhodit.

Pomoc se zbavováním se věcí

Pokud budete požadovat, za poplatek, mohu Vám pomoci vyhodit věci, kterých se chcete zbavit a odvést je třetím stranám (jako charita či do sběrného dvora). Vyhrazuji si odvést věci na místa, které zvolím. Souhlasíte, že v případě svěření předmětů k vyhození, zbavujete se vlastnických práv na tyto věci.

Zodpovědnost

Vždy se budu předmětů dotýkat opatrně, přesto se může stát nehoda. V tomto případě se dohodneme, že nejsem zodpovědná za jakékoliv poškození či ztrátu předmětu či za Váš či jiných osob úraz.

Důvěrnost
Mohu Vás ujistit, že nikdy nikomu neprozradím o informace o Vás a o společné práci. Výjimka je v kontextu mého psaní blogů či výuky, a to bude provedeno tak, abyste nebyl/a identifikována (například „při jedné konzultaci…“ anebo „jedna rodina s kterou jsem pracovala…“). Může se stát, že vás požádám o svolení s fotografováním pro výuku, publicitu anebo do referencí. Ale jen pokud k tomu svolíte.

Honorář a náklady
Vaše konzultace je honorovaná _h a _____Kč, tj. ________Kč vyjma cestovného a vyjma spotřebovaného materiálu (krabice, odpadkové pytle), jejichž cena je dohodnuta v orientační výše dopředu.

Duševní vlastnictví

Duševní vlastnictví v systému, procesech, pracovních postupech a použitých materiálech používaných jsou vlastněny paní Michaelou Vodenkovou Polákovou a její lektorky paní Karen Kingston. Nejste oprávněni kopírovat, reprodukovat žádnou část duševního vlastnictví anebo fotografovat, filmovat či nahrávat část či celou konzultaci bez písemného souhlasu.

Platba

Záloha je vyžadována v době objednání. Konečná platba proběhne na konci každé konzultace, mimo případu sérií konzultací, které jsou poskytovány za zvýhodněnou cenu a placeny dopředu. Platbu je možné provést bankovním převodem či v hotovosti. V případě pozdní úhrady si vyhrazuji právo na účtování smluvní pokuty ve výši 10% per annum (počítaná denně).

Zrušení konzultace či odložení
Obě strany si vyhrazují právo na zrušení či odložení konzultace z důvodu nepředvídaných okolností. Pokud konzultaci odloží či zruším, bude se snažit co nejdříve Vás o tom informovat a naplánovat nový termín, který vám bude vyhovovat. Pokud konzultaci odložíte či zrušíte vy, vyhrazuji si právo nechat si zálohu v případě, že se toto stane 1týden před konzultací. V případě zrušení konzultace 48hodin či méně před domluveným termínem, budu po Vás vyžadovat náklady ve výši ½ z ceny celé domluvené konzultace.

Při své práci jsem vázána Etickým kodexem Clutter Clearing Practitioner, na vyžádání Vám jej zašlu.

 

Prosím vyjádřete Váš souhlas s těmito podmínky Vaším podpisem níže:

Klientovo jméno:
Klientova adresa:
Klientův podpis:

Datum:

Michaela Vodenková Poláková